МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штрк штрк... штркови
штркел штркел... штркелот, штркли
штркле штркле... штрклевци
штрклест штрклест... штрклестиот
штрков штрков... штрковиот
штрудла штрудла... • вид пита од кори завиени во ролни и внатре наполнети со солен или сладок фил
[«(гер. strudi), (кул.)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5