МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штрапне штрапне... штрапнат; штрапни, штрапнете; штрапнав, штрапнаа; штрапнал: штрапнат; (ќе) штрапнев, (ќе) штрапнеа; (ќе) штрапнел
штрас • безбојна стаклеста маса од која најчесто се прават имитации на дијаманти; вештачки дијамант, вештачки скапоцен камен
[«(фр. strass)]
штрафта лента
линија
ремен
црта
• лента
• линија
[«(гер. Straiten)]
• ремен
• црта
[«(гер. Straiten)]
штрб штрб... штрбиот и штрбав, штрбавиот
штрбавост штрбавост... штрбавоста
штрбла штрбла... штрбло, штрбловци
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5