МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штитеник штитеник... штитеници
штитеничка штитеничка...
штити штити... штитат
штитовиден штитовиден... штитовидниот
штитоносен штитоносен... штитоносниот
штитоносец штитоносец... штитоносци
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5