МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штипне штипне... штипнат; штипни, штипнете; штипнав, штипнаа; штипнал; штипнат; (ќе) штипнев, (ќе) штипнеа; (ќе) штипнел
штипски штипски...
[(од Шпши)»]
штир штир... штириот
штирак штирак...
штирка штирка... штиркаат
штит штит... штитови
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5