МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
шпиритусен шпиритусен... шпиритусниот
шпиц шпицови шпиц шпицови...
шпиц врв
шилец
• вид куче
• врв
[«(гер. Spitz)]
• сообраќаен шпиц времето кога владее најголема навалица во сообраќајот; шпиц-играч спорт, истакнат играч во навалата чија главна задача е да дава голови, голгетер
• шилец
[«(гер. Spitz)]
шпица шпица... • почетен или завршен дел од филм или од ТВ-емисија со имињата на артистите и другите учесници во подготвувањето на филмот, односно на емисијата
[«(гер. Spitze)]
шпицест шпицест... шпицестиот
шпорет шпорет...
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5