МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
шпелунка • ->спелунка
[«(лат. spelunca), (види)]
шпенадла • игла со главичка, топуска
[«(гер. Spenadel)]
шперплоча шперплоча... • залепена плоча од најмалку три слоја, добиена под голем притисок; тврда е и погодна за примена во индустријата за мебел
[«(гер. Sperr-platte)]
шпигел нацрт изглед • нацрт на изгледот на страница во весник, книга и сл
[«(гер. Spiegel)]
шпикува • набоде/набодува во месото парчиња сланина заради сочност и подобар вкус. шпил (гер. Spiel) комплет карти за играње
[«(гер. spicken), (кул.)]
шпион кодош
поткажувач
шпион... • кодош
• поткажувач
• таен агент што собира и доставува . важни податоци, особено за некоја држава, војска и сл
[«(итал. spione)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5