МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
подбивање потсмевање
куменџија златар
прсна да бега Се вдал во бегство со силно трчање.
мушафере разговор
заевист Поддржувач на политиката на Трчилажот (види под Трчилажот).
заевизам Синоним за национално велепредавство кое ги пробива границите на велепредавството. Нов врв на национално велепредавство кое дотогаш не било видено во историјата.
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5