МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штурм штурм...
[(во војската)»]
штурост штурост... штуроста
штурче штурче... штурчиња
Штутгарт Штутгарт...
Штутгартски Штутгартски...
штутка се штутка се... се штуткаат
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5