Список на речници

Напишано од Управа on . Posted in Речници

Список на БИРРО Интернет речниците.

Македонски (8) двострани речници

 • Македонско = Албански
 • Македонско = Англиски
 • Македонско = Германски
 • Македонско = Грчки
 • Македонско = Словенечки
 • Македонско = Турски
 • Македонско = Француски
 • Македонско = Шпански

Македонски (6) еднострани речници

 • Македонско - Бугарски
 • Бугарско - Македонски
 • Македонско - Руски
 • Руско - Македонско
 • Македонско - Српски
 • Српско - Македонски

Македонско - Македонски (3) еднострани речници

 • Туѓизми - Македонски толковен речник
 • Туѓизми - Правоговор непосреден речник
 • Македонско - Правописен речник

Сите речници се пристапни и преку програмата БИРРО Интегра


ТУЃИЗМИ - МАКЕДОНСКИ толковен РЕЧНИК

вклучени се:
Речник на поими од инфективни болести
Речник на странски изрази
Информатички поими Влада на Република Македонија
Толковник - Јавно Здравство
УЈП даночен речник

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
шуани • ројалисти во Вандеја, Бретања и Нормандија што се бореле против Француската револуција
[«(фр. chouans), (мн.)]
шубара шубара...
шуга шуга... • јадеж; вид кожна болест проследена со јадеж
[«(перс. ѕид), (мед.)]
шугав шугав... шугавиот
шугавост шугавост... шугавоста
шуко и шукоштекер • ѕиден приклучник за електрична струја обезбеден со заземјување; овозможува приклучување на апарати со поголема потрошувачка на електрична струја отколку обичниот приклучник
[«(скр. од гер. Schutzkontakt)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5