Начин на работа

Напишано од Управа on . Posted in Упатства

Упатство за користење на БИРРО програмите и интернет страницата.

Начин на пребарување во БИРРО Интернет речникот

 • 1. Внеси го бараниот израз;
 • 2. избери јазик за превод;
 • 3. притисни Превод (или Ентер).

Тастатурна поддршка

 • При пребарување, македонските, бугарските, руските и српските зборови се внесуваат со кирилична поддршка.

 • Зборовите од другите јазици се впишуваат користејќи латинична и друга соодветна поддршка.

 • Во речниците Толковник, Правоговорник и Правопис, зборовите се впишуваат со кирилична поддршка.

Упатство за пребарување во Македонско - Правописен речник.

 • Корисникот ги внесува можностите за правопис на  зборот. Ги внесува  начините за пишување кои ги претпоставува, односно кои смета дека се правописно можни. Пример: пишува и пребарува „свати“, потоа проверува и „сфати“. Доколку добие исход, во случајот при второто пребарување добива „сфати... сфатат“, добива потврда за исправниот правописен начин на кој се пишува и изговара зборот.
  Забелешка: При пребарувањата корисникот може да не го воведе бараниот збор целосно, туку само првите букви. Тогаш како исход на пребарувањето добива повеќе слични зборови. Така во примерот доволно е да запиша „сфа“ и ќе добие 5 и повеќе зборови кои започнуваат со тие букви.
 • Доколку не добие исход, при проверките за правописот, за жал, бараниот збор сеуште не е заведен во речникот.

БИРРО Интегра упатство

Напишано од Управа on . Posted in Упатства

Упатство за инсталирање и работа со БИРРО Интегра програмата.

БИРРО Интегра

 • Симнување
 • Инсталација
 • Откривање
 • Сокривање

Вклучување, отворање и сокривање на програмата

Доколку после инсталацијата, програмата самата не се вклучи, корисникот ја вклучува според покажаното на сликите. На истиот начин според потребата корисникот може да ја затвора и отвора програмата.
Клик за зголемување на сликите.

Отворање и затворање

Со десен клик во празно лево од таскбар иконите се покажува мени (Види слика 1). Во менито се влегува најгоре во 'Toolbars'. Во подменито на 'Toolbars' се избира 'BIRROINTEGRA' (Види слика 2). Програмата ќе се покаже веднаш лево од таскбар иконите (Слики 3 и 4).
На истиот начин програмата по потреба може да се затвора и повторно да се вклучува.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
Шиптаристи Припадници на македонскиот народ кои наместо својот повеќе го сакаат албанскиот народ и ги потпомагаат албанските политички интереси.
Намесник на Северџанија Наместен за Претседател на Намесничката Управа на Северџанија.
Намесничка Управа на Северџанија Се декларира како Влада на РСМ. Колонијална Управа. Од надворешни чинители нелигитимно поставена како Влада.
Северџанија а) Заедницата на северџани. Нова посебна етничка заедница, различна од македонската, ромската, албанската, српската, турската… Без своја определена култура, вера, територија. Се мисли на заедница составена од поединци кои се меѓусебно поврзани во мотивот за заработка со неограничено распродавање на национални вредности заради лична корист. Оваа инстантно настаната заедница своите формални корени ги добива во т.н. Преспански Договор;
б) Република Северна Македонија.
Северџан Припадник на анти-нација. Човек без национална чест, некогаш припадник а сега негатор на македонската нација. Северџанот е со македонско потекло, се одрекол од македонскиот идентитет и ги поддржал негирања на македонскиот идентитет. Зборот СЕВЕРЏАН произлегува од спој на зборовите ‘северна’ и ‘граѓанин’. Затоа што Северџаните прифатиле според т.н. Преспански Договор да не се изјаснуваат само како Македонци туку како ‘ГРАЃАНИ на Република СЕВЕРНА Македонија’. Самиот збор Северџан намерно потсетува на исламското лично име Севрџан посебно често кај ромскиот народ (затоа и меко ѓ од граѓанин преминало во тврдо џ). Со тоа укажува на верското отстапување од христијанството кое е претежна одлика за Македонците и на посраменоста да се нема своја државност и национален идентитет слично како кај ромскиот народ.
нунко кум
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru