Начин на работа

Напишано од Управа on . Posted in Упатства

Упатство за користење на БИРРО програмите и интернет страницата.

Начин на пребарување во БИРРО Интернет речникот

 • 1. Внеси го бараниот израз;
 • 2. избери јазик за превод;
 • 3. притисни Превод (или Ентер).

Тастатурна поддршка

 • При пребарување, македонските, бугарските, руските и српските зборови се внесуваат со кирилична поддршка.

 • Зборовите од другите јазици се впишуваат користејќи латинична и друга соодветна поддршка.

 • Во речниците Толковник, Правоговорник и Правопис, зборовите се впишуваат со кирилична поддршка.

Упатство за пребарување во Македонско - Правописен речник.

 • Корисникот ги внесува можностите за правопис на  зборот. Ги внесува  начините за пишување кои ги претпоставува, односно кои смета дека се правописно можни. Пример: пишува и пребарува „свати“, потоа проверува и „сфати“. Доколку добие исход, во случајот при второто пребарување добива „сфати... сфатат“, добива потврда за исправниот правописен начин на кој се пишува и изговара зборот.
  Забелешка: При пребарувањата корисникот може да не го воведе бараниот збор целосно, туку само првите букви. Тогаш како исход на пребарувањето добива повеќе слични зборови. Така во примерот доволно е да запиша „сфа“ и ќе добие 5 и повеќе зборови кои започнуваат со тие букви.
 • Доколку не добие исход, при проверките за правописот, за жал, бараниот збор сеуште не е заведен во речникот.

БИРРО Интегра упатство

Напишано од Управа on . Posted in Упатства

Упатство за инсталирање и работа со БИРРО Интегра програмата.

БИРРО Интегра

 • Симнување
 • Инсталација
 • Откривање
 • Сокривање

Вклучување, отворање и сокривање на програмата

Доколку после инсталацијата, програмата самата не се вклучи, корисникот ја вклучува според покажаното на сликите. На истиот начин според потребата корисникот може да ја затвора и отвора програмата.
Клик за зголемување на сликите.

Отворање и затворање

Со десен клик во празно лево од таскбар иконите се покажува мени (Види слика 1). Во менито се влегува најгоре во 'Toolbars'. Во подменито на 'Toolbars' се избира 'BIRROINTEGRA' (Види слика 2). Програмата ќе се покаже веднаш лево од таскбар иконите (Слики 3 и 4).
На истиот начин програмата по потреба може да се затвора и повторно да се вклучува.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
заевизам Синоним за национално велепредавство кое ги пробива границите на велепредавството. Нов врв на национално велепредавство кое дотогаш не било видено во историјата.
бројлери Означува безумници кои не сакаат да знаат за ништо што се случува. Како живината бројлери прифаќаат од лидерите што и да им биде сервирано додека се всушност спремани за да завршат на кланица. Луѓе без ум, личност и карактер кои живеат инстиктивно без да мислат на иднината. Изразот со ова значење првично е употребен од страна на новинарката Мирка Велиновска. Може да се побара изворното толкување.
Трчилажот Новонастаното додадено значење на зборот трчилаж. Кога овој израз се употребува пежоративно без да се именува тогаш говорно се мисли на Зоран Заев Претседател на СДСС и Намесник на Управата.
џанбот Интернет безумни поддржувачи на Северџанската Намесничка Управа.
тастерџан Пратеници во џанмашината. Некогаш противници на т.н. Преспански договор кои потоа одеднаш го смениле својот став и стиснале тастер за поддршка на договорот.
Антимакедонско Дувло Изразот се однесува за Собранието на Македонија за целото време од осамостојувањето кое во продолжение (континуитет) донесувало закони на штета на македонскиот народ.
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru