Начин на работа

Напишано од Управа on . Posted in Упатства

Упатство за користење на БИРРО програмите и интернет страницата.

Начин на пребарување во БИРРО Интернет речникот

  • 1. Внеси го бараниот израз;
  • 2. избери јазик за превод;
  • 3. притисни Превод (или Ентер).

Тастатурна поддршка

  • При пребарување, македонските, бугарските, руските и српските зборови се внесуваат со кирилична поддршка.

  • Зборовите од другите јазици се впишуваат користејќи латинична и друга соодветна поддршка.

  • Во речниците Толковник, Правоговорник и Правопис, зборовите се впишуваат со кирилична поддршка.

Упатство за пребарување во Македонско - Правописен речник.

  • Корисникот ги внесува можностите за правопис на  зборот. Ги внесува  начините за пишување кои ги претпоставува, односно кои смета дека се правописно можни. Пример: пишува и пребарува „свати“, потоа проверува и „сфати“. Доколку добие исход, во случајот при второто пребарување добива „сфати... сфатат“, добива потврда за исправниот правописен начин на кој се пишува и изговара зборот.
    Забелешка: При пребарувањата корисникот може да не го воведе бараниот збор целосно, туку само првите букви. Тогаш како исход на пребарувањето добива повеќе слични зборови. Така во примерот доволно е да запиша „сфа“ и ќе добие 5 и повеќе зборови кои започнуваат со тие букви.
  • Доколку не добие исход, при проверките за правописот, за жал, бараниот збор сеуште не е заведен во речникот.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
Hello, did you know that there are 241,120 internet directories in the world.

These websites are what drive traffic to YOUR business.

Want more traffic? Want more Sales? We can help - today.

Your website govor.mk is listed in only 70 of these directories.

Get more traffic for your Macedonia, Republic of (the former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM) audience.

Our automated system adds your website to all of the directories.

You can find it here: getlisted.directory/govor.mk

Act today, and we will expedite your listings and waive the processing charge!
Would you like to send targeted messages to website owners, just like this one?

Contact Page Marketing..

We will deliver your message to website owners, excellent for B2B products.

https://cutt.ly/ChatToUs
обмана obmana обмана' обмана, од српскиот збор "obmana" значи
преку (лажење, трик или превара) постигнал некоја цел
Hi, my name is Demetria from TopDataList.com

We are ceasing operations on TopDataList.com and have made our leads available at a discounted price.

Visit us on TopDataList.com
Regards,
Demetria
Воочиш
Сватиш
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5