Начин на работа

Напишано од Управа on . Posted in Упатства

Упатство за користење на БИРРО програмите и интернет страницата.

Начин на пребарување во БИРРО Интернет речникот

 • 1. Внеси го бараниот израз;
 • 2. избери јазик за превод;
 • 3. притисни Превод (или Ентер).

Тастатурна поддршка

 • При пребарување, македонските, бугарските, руските и српските зборови се внесуваат со кирилична поддршка.

 • Зборовите од другите јазици се впишуваат користејќи латинична и друга соодветна поддршка.

 • Во речниците Толковник, Правоговорник и Правопис, зборовите се впишуваат со кирилична поддршка.

Упатство за пребарување во Македонско - Правописен речник.

 • Корисникот ги внесува можностите за правопис на  зборот. Ги внесува  начините за пишување кои ги претпоставува, односно кои смета дека се правописно можни. Пример: пишува и пребарува „свати“, потоа проверува и „сфати“. Доколку добие исход, во случајот при второто пребарување добива „сфати... сфатат“, добива потврда за исправниот правописен начин на кој се пишува и изговара зборот.
  Забелешка: При пребарувањата корисникот може да не го воведе бараниот збор целосно, туку само првите букви. Тогаш како исход на пребарувањето добива повеќе слични зборови. Така во примерот доволно е да запиша „сфа“ и ќе добие 5 и повеќе зборови кои започнуваат со тие букви.
 • Доколку не добие исход, при проверките за правописот, за жал, бараниот збор сеуште не е заведен во речникот.

БИРРО Интегра упатство

Напишано од Управа on . Posted in Упатства

Упатство за инсталирање и работа со БИРРО Интегра програмата.

БИРРО Интегра

 • Симнување
 • Инсталација
 • Откривање
 • Сокривање

Вклучување, отворање и сокривање на програмата

Доколку после инсталацијата, програмата самата не се вклучи, корисникот ја вклучува според покажаното на сликите. На истиот начин според потребата корисникот може да ја затвора и отвора програмата.
Клик за зголемување на сликите.

Отворање и затворање

Со десен клик во празно лево од таскбар иконите се покажува мени (Види слика 1). Во менито се влегува најгоре во 'Toolbars'. Во подменито на 'Toolbars' се избира 'BIRROINTEGRA' (Види слика 2). Програмата ќе се покаже веднаш лево од таскбар иконите (Слики 3 и 4).
На истиот начин програмата по потреба може да се затвора и повторно да се вклучува.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
Hi,

govor.mk is only listed in a 8/10,000+ Directories

We have a black friday deal going on at the moment to get your website listed in all 10k+ for $19.95

Visit us on DirectoryBump.com
Hey!

Want some free leads or data for your business?

Visit us: DataList2023.com
инхалација
If you’ve spent any amount of time marketing online, you probably learned that one way to make money is by creating content that will send people to sales or opt-in pages.Visiting us at https://onlinegptpro.com can help you learn to work with Chat GPT to direct traffic and increase sales.

Getting clients engaged and headed to your sales page takes effort. You must think about what to write, research for details and ideas, and write and check the content. This can become overwhelming. Let https://onlinegptpro.com show you how to push traffic to the correct pages with creative content and original ideas. Looking to create short stories, long ebooks, or even writen books for Amazon. We can assist you in finding the best ways of using ChatGPT to find your inspiration.

With standard content creation, you’ve got to:
-> Spend hours researching for good ideas on what to write.
-> Spend even more time writing and proofreading your text.
-> Sit down and pound out the entire thing key by key *or*...
​​-> Pay a freelancer through the nose for it, never knowing if they are or what quality they will deliver.
​-> Get crazy if you don't know what to write about a specific subject you know nothing about.
​-> Win writer's block. It is the biggest problem when you need content and ideas in a fast way.

As you can see, this process is so daunting that most people don’t even attempt to generate any content, which is the key to success nowadays. Content is king if you want people to visit your website, blog, sales, and opt-in pages.

Visit us on https://onlinegptpro.com/
Hi,

Your website is only listed in 8 out of a possible 12,489 directories.

We are a service that lists your website in all these directories.

Please visit us on DirectoryBump.com to find our more.

Regards,
Elisa Swan
квадрисилабичен ?
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5