Надоградба

Напишано од Управа on . Posted in Новости

Македонско = Англиски

 • МАКЕДОНСКО - АНГЛИСКИ РЕЧНИК (600 000 заглавни поими) после долготрајна работа направено е големо збогатување на македонско=англиски речник во двата правца. Со ова надополнување збирката на единици кои влегуваат во македонско=англискиот речник е зголемена за 2 и пол пати и во овој момент претставува општо најголемиот македонски речник кој може да се најде во било кој облик. Вкупниот број на заглавни поими надминува 600 000 од кои повеќето се дополнително разработени со применети изрази и дополнителни толкувања. Така што вкупниот број на единици надминува 3 милиони.
  Во новиот речник вклучени се новите стручни толкувања објавени од соодветни институции. Како даночни и деловни изрази од Управата за Јавен Промет, информатички изрази од Министерството за Информатика, медицински изрази објавени од Министерство за здравство...
  Внесени се и забелешките од нашите посетители. 
  При пребарувањето на овој речник најпрво се добиваат преводи кои се со најтесно значење со бараниот збор (израз). Потоа присуството на тој збор во пошироки зборови или изрази. На крај се дадени подалечни можни значења.

Организација - Македонски Правоговорник

Напишано од Управа on . Posted in Новости

   Македонско = Македонски

 • МАКЕДОНСКИ ПРАВОГОВОРНИК. (65 000 заглавни поими) Зборник составен од 3 македонско-македонски речници. Делот Македонскиот Правоговорник кој досега даваше можност за добивање зборови кои се со соодветни значења на странски зборови во говорот е проширен со можност за добивање и правопис како и толкување на внесениот/бараниот збор/израз.
  Така с
  е добива произсход од пребарување низ
  • непосредни македонски зборови соодветни на туѓизмите; но и
  • македонски правопис; како и
  • толкување на странските изрази.

Во насловот на столбот МАКЕДОНСКИ се внесува зборот или изразот чие значење се бара. Во столбовите на Правоговор, Правопис и Толкување се добиваат соодветните значења.

Нов 18ти речник

Напишано од Управа on . Posted in Новости

Македонски - Правопис

 • МАКЕДОНСКО - ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК (46 042 поими) служи за проверка на правописната исправност при пишување на зборовите. Корисникот ги внесува можностите за правопис на  зборот. Ги внесува на начините кои смета дека се правописно можни. Пример: пишува и пребарува „свати“, потоа проверува и „сфати“. Доколку добие исход, во случајот при второто пребарување добива „сфати... сфатат“, добива потврда за исправниот правописен начин на кој се пишува и изговара зборот. Доколку не добие исход при проверените начини на пишување, за жал бараниот збор сеуште не е заведен во речникот.

Брендирани изрази

Напишано од Управа on . Posted in Новости

3M Company трговска ознака (марка)

 • Според законските задолжувања, на барање на македонскиот деловен претставник на светски познатото претпријатие „3M Company“ извршено е додавање на дополнително значење на зборот „scotch“ и промена на значење на изразот „scotch tape“ кои во Македонија се заведени како трговски ознаки.

   

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
Hello, did you know that there are 241,120 internet directories in the world.

These websites are what drive traffic to YOUR business.

Want more traffic? Want more Sales? We can help - today.

Your website govor.mk is listed in only 70 of these directories.

Get more traffic for your Macedonia, Republic of (the former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM) audience.

Our automated system adds your website to all of the directories.

You can find it here: getlisted.directory/govor.mk

Act today, and we will expedite your listings and waive the processing charge!
Would you like to send targeted messages to website owners, just like this one?

Contact Page Marketing..

We will deliver your message to website owners, excellent for B2B products.

https://cutt.ly/ChatToUs
обмана obmana обмана' обмана, од српскиот збор "obmana" значи
преку (лажење, трик или превара) постигнал некоја цел
Hi, my name is Demetria from TopDataList.com

We are ceasing operations on TopDataList.com and have made our leads available at a discounted price.

Visit us on TopDataList.com
Regards,
Demetria
Воочиш
Сватиш
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5