Брендирани изрази

Напишано од Управа on . Posted in Новости

3M Company трговска ознака (марка)

  • Според законските задолжувања, на барање на македонскиот деловен претставник на светски познатото претпријатие „3M Company“ извршено е додавање на дополнително значење на зборот „scotch“ и промена на значење на изразот „scotch tape“ кои во Македонија се заведени како трговски ознаки.

     

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
фрут сите
вриз место од каде излегува вода
булја [наречје] булка
шерепере чудно однесување или зборување
шулупулу умствено пореметен
пајташи содружници во авантури со нагласок на неморални авантури
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5