МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штутка се штутка се... се штуткаат
шуани • ројалисти во Вандеја, Бретања и Нормандија што се бореле против Француската револуција
[«(фр. chouans), (мн.)]
шубара шубара...
шуга шуга... • јадеж; вид кожна болест проследена со јадеж
[«(перс. ѕид), (мед.)]
шугав шугав... шугавиот
шугавост шугавост... шугавоста
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5