МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штур штур... штуриот
штурец штурец... штурци
штурм унд дранг • 'бура и пробив', период на превирање во книжевноста што се залага за уривање на се што е старо и изживеано
[«(гер. Sturm und Drang)]|[(по истоименото книжевно движење во Германија во втората половина на 18. век)»]
штурм штурм...
[(во војската)»]
штурост штурост... штуроста
штурче штурче... штурчиња
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5