МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штрков штрков... штрковиот
штрудла штрудла... • вид пита од кори завиени во ролни и внатре наполнети со солен или сладок фил
[«(гер. strudi), (кул.)]
штука штука...
[(риба)»]
• вид германски воен авион-бомбардер
[«(гер. скр. од Struzkampfflugzeug)]
штукатура • мешаница од гасена вар, карарски мермер и печатарска креда во прав; служи за изработка на релјефни орнаменти на ѕидови и тавани, за леење на калапи, шаблони и др
[«(итал. stuccatura)]
• производ направен од таква мешаница
штукне штукне... штукнат; штукни, штукнете; штукнав, штукнаа; штукнал; штукнат; (ќе) штукнев, (ќе) штукнеа; (ќе) штукнел
штукнува штукнува... штукнуваат
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5