МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
прсна да бега Се вдал во бегство со силно трчање.
мушафере разговор
заевист Поддржувач на политиката на Трчилажот (види под Трчилажот).
заевизам Синоним за национално велепредавство кое ги пробива границите на велепредавството. Нов врв на национално велепредавство кое дотогаш не било видено во историјата.
бројлери Означува безумници кои не сакаат да знаат за ништо што се случува. Како живината бројлери прифаќаат од лидерите што и да им биде сервирано додека се всушност спремани за да завршат на кланица. Луѓе без ум, личност и карактер кои живеат инстиктивно без да мислат на иднината. Изразот со ова значење првично е употребен од страна на новинарката Мирка Велиновска. Може да се побара изворното толкување.
Трчилажот Новонастаното додадено значење на зборот трчилаж. Кога овој израз се употребува пежоративно без да се именува тогаш говорно се мисли на Зоран Заев Претседател на СДСС и Намесник на Управата.
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5