Грешка
  • На ReCaptcha и треба јавен клуч за да ги постави параметрите. Контактирајте го администраторот.

Внесете е-пошта за вашата сметка. Ќе ви биде испратен верификациски код. Кога ќе го добиете верификацискиот код ќе можете да одберете нова шифра за вашата сметка.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штурм штурм...
[(во војската)»]
штурост штурост... штуроста
штурче штурче... штурчиња
Штутгарт Штутгарт...
Штутгартски Штутгартски...
штутка се штутка се... се штуткаат
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5