Грешка
  • На ReCaptcha и треба јавен клуч за да ги постави параметрите. Контактирајте го администраторот.

Внесете е-пошта поврзана со вашата корисничка сметка. Вашето корисничко име ќе ви биде пратено на таа е-пошта.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
пикареска ?
фоторепортер ?
изохели ?
чурулка [наречје] груб израз за голема усна.
таралка [наречје] груб израз за голема усна.
кутурење [наречје] превртување
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5