МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
џанбот Интернет безумни поддржувачи на Северџанската Намесничка Управа.
тастерџан Пратеници во џанмашината. Некогаш противници на т.н. Преспански договор кои потоа одеднаш го смениле својот став и стиснале тастер за поддршка на договорот.
Антимакедонско Дувло Изразот се однесува за Собранието на Македонија за целото време од осамостојувањето кое во продолжение (континуитет) донесувало закони на штета на македонскиот народ.
Давајглазиумот (vulg.) Вулгарен назив за референдумот од 2018 година.
давајгазиуми (vulg.) Вулгарно ословување за џанмашините односно “пратениците” кои гласале за Северџанија.
Давајгазието (pej., vulg.) види Давајгазиум.
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5