Политички туѓизми

Во овој оддел се внесуваат општествено важни странски зборови кои имаат негативно општествено влијание. Тоа се туѓизми кои во својата составеност ја промашуваат целта и улогата на смислата која треба да ја пренесуваат и затскривајќи го непосредното значење прават општествено-политичка и духовно-културна штета во отапување и пренасочување на дејствителноста на зборот врз свеста на поединецот и општеството.

Демократија - Соборност

Напишано од Управа on . Posted in Политички туѓизми

Демократија/Соборност

Зборот-изразот демократија има широк и пресложен распон на значења без еден основен темел и поредок со што ја замаглува сликата за целта на „демократијата“. Односно за целта на општеството кое се стреми за „демократија“ и „демократичност“.
Во денешно време се употребува како израз за праведно и правно поставено општествено уредување кое е стремеж на општествено-политичкиот систем.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
се фатија учка Воспоставиле тесна врска на соработка.
пљампа Безсмислено зборување. Зборување во празно, празнословење.
бамбори Досадно зборување. Дрдорење “над глава“.
шуркање Пребарување, претурање (пример претурање во алишта, во шифоњер и сл.).
одрезен откачен, извлечен од ментешињата, од резето или зглобот (како пр. може да се каже дека некој ја “одрезол“ вилицата од зборување, прозевање или јадење).
дулија пазарна такса за наем на тезга.
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5