Политички туѓизми

Во овој оддел се внесуваат општествено важни странски зборови кои имаат негативно општествено влијание. Тоа се туѓизми кои во својата составеност ја промашуваат целта и улогата на смислата која треба да ја пренесуваат и затскривајќи го непосредното значење прават општествено-политичка и духовно-културна штета во отапување и пренасочување на дејствителноста на зборот врз свеста на поединецот и општеството.

Демократија - Соборност

Напишано од Управа on . Posted in Политички туѓизми

Демократија/Соборност

Зборот-изразот демократија има широк и пресложен распон на значења без еден основен темел и поредок со што ја замаглува сликата за целта на „демократијата“. Односно за целта на општеството кое се стреми за „демократија“ и „демократичност“.
Во денешно време се употребува како израз за праведно и правно поставено општествено уредување кое е стремеж на општествено-политичкиот систем.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
Намесничка Управа на Северџанија Се декларира како Влада на РСМ. Колонијална Управа. Од надворешни чинители нелигитимно поставена како Влада.
Северџанија а) Заедницата на северџани. Нова посебна етничка заедница, различна од македонската, ромската, албанската, српската, турската… Без своја определена култура, вера, територија. Се мисли на заедница составена од поединци кои се меѓусебно поврзани во мотивот за заработка со неограничено распродавање на национални вредности заради лична корист. Оваа инстантно настаната заедница своите формални корени ги добива во т.н. Преспански Договор;
б) Република Северна Македонија.
Северџан Припадник на анти-нација. Човек без национална чест, некогаш припадник а сега негатор на македонската нација. Северџанот е со македонско потекло, се одрекол од македонскиот идентитет и ги поддржал негирања на македонскиот идентитет. Зборот СЕВЕРЏАН произлегува од спој на зборовите ‘северна’ и ‘граѓанин’. Затоа што Северџаните прифатиле според т.н. Преспански Договор да не се изјаснуваат само како Македонци туку како ‘ГРАЃАНИ на Република СЕВЕРНА Македонија’. Самиот збор Северџан намерно потсетува на исламското лично име Севрџан посебно често кај ромскиот народ (затоа и меко ѓ од граѓанин преминало во тврдо џ). Со тоа укажува на верското отстапување од христијанството кое е претежна одлика за Македонците и на посраменоста да се нема своја државност и национален идентитет слично како кај ромскиот народ.
нунко кум
глуво доба Длабоко во ноќта.
трешти Трешти да бега. Удри да бега.
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5