Политички туѓизми

Во овој оддел се внесуваат општествено важни странски зборови кои имаат негативно општествено влијание. Тоа се туѓизми кои во својата составеност ја промашуваат целта и улогата на смислата која треба да ја пренесуваат и затскривајќи го непосредното значење прават општествено-политичка и духовно-културна штета во отапување и пренасочување на дејствителноста на зборот врз свеста на поединецот и општеството.

Демократија - Соборност

Напишано од Управа on . Posted in Политички туѓизми

Демократија/Соборност

Зборот-изразот демократија има широк и пресложен распон на значења без еден основен темел и поредок со што ја замаглува сликата за целта на „демократијата“. Односно за целта на општеството кое се стреми за „демократија“ и „демократичност“.
Во денешно време се употребува како израз за праведно и правно поставено општествено уредување кое е стремеж на општествено-политичкиот систем.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
Давајгазиум (vulg.) Вулгарно ословување на Џанмашината односно на “Собранието” кое донесе одлуки со кои прогласи Република Северна Македонија – Северџанија.
џанмашини Лица кои се во составот на Џанмашината кога по налог гласаат за група наместени закони од кои најпознат т.н. Преспански Договор со кој е прогласена Северџанија.
Џанмашина Северџанска гласачка машина. Собрание кое без свое право на размислување како машина на дугме носи закони со однапред дадени бројки за гласање, кој за што како ќе гласа.
ДПСНЕ (акроним) Демократска Партија на Северџанско Национално Единство. Дел од партијата ВМРО-ДПМНЕ кој институционално соучествува во донесувањето и работата на Северџанија.
СДСС (акроним) Социјал Демократски Сојуз на Северџаните
Суверенист Национален противник на глобалтоталитаризмот. Се застапува за одбрана на суверените права на нациите/народите наспроти светските елитистичко-корпорациски интереси.
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5