Политички туѓизми

Во овој оддел се внесуваат општествено важни странски зборови кои имаат негативно општествено влијание. Тоа се туѓизми кои во својата составеност ја промашуваат целта и улогата на смислата која треба да ја пренесуваат и затскривајќи го непосредното значење прават општествено-политичка и духовно-културна штета во отапување и пренасочување на дејствителноста на зборот врз свеста на поединецот и општеството.

Демократија - Соборност

Напишано од Управа on . Posted in Политички туѓизми

Демократија/Соборност

Зборот-изразот демократија има широк и пресложен распон на значења без еден основен темел и поредок со што ја замаглува сликата за целта на „демократијата“. Односно за целта на општеството кое се стреми за „демократија“ и „демократичност“.
Во денешно време се употребува како израз за праведно и правно поставено општествено уредување кое е стремеж на општествено-политичкиот систем.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
бројлери Означува безумници кои не сакаат да знаат за ништо што се случува. Како живината бројлери прифаќаат од лидерите што и да им биде сервирано додека се всушност спремани за да завршат на кланица. Луѓе без ум, личност и карактер кои живеат инстиктивно без да мислат на иднината. Изразот со ова значење првично е употребен од страна на новинарката Мирка Велиновска. Може да се побара изворното толкување.
Трчилажот Новонастаното додадено значење на зборот трчилаж. Кога овој израз се употребува пежоративно без да се именува тогаш говорно се мисли на Зоран Заев Претседател на СДСС и Намесник на Управата.
џанбот Интернет безумни поддржувачи на Северџанската Намесничка Управа.
тастерџан Пратеници во џанмашината. Некогаш противници на т.н. Преспански договор кои потоа одеднаш го смениле својот став и стиснале тастер за поддршка на договорот.
Антимакедонско Дувло Изразот се однесува за Собранието на Македонија за целото време од осамостојувањето кое во продолжение (континуитет) донесувало закони на штета на македонскиот народ.
Давајглазиумот (vulg.) Вулгарен назив за референдумот од 2018 година.
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5