МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗБОР
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
Јон • во старогрчката митологија: син на Аполон и на Креуза, прататко на Јонците
[«(грч. Ion), (мит.)]
ЏКЛ • едноставен програмски јазик што управува со извршувањето на апликативни програми; најчесто се користи во средните и во големите комопјутерски системи
[«(анг. JCL, скр. од job control language јазик за обработка на задачи), (комп.)]
ААП • австралиска новинска агенција
[«(анг ΑΑΡ, скр од Australian Associated Press)]
АВИ • аудио-видео сплет
[«IT terms gov. RM, (abb.)]|[(AVI)»]
АДH • до 1990 г источногерманска новинска агенција
[«(гер ADN, скр од Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst)]
АЕС • стандард за напредно шифрирање
[«IT terms gov. RM, (abb.)]|[(AES)»]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru