МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
офчана (преспанско наречје) летна кујна
џитнах фрлив
се фрлив
џитна [наречје] фрли
абакција пометнување (lat. abactio partus) здр. пометнување, помет (abortus).
мемла гадна миризба, реа
ветво излитено, старо
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru