МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
идентификуван утврден
определен
издвоен
изедначен
неидентификуван неутврден
неопределен
издвоен
изедначен
дизалица подигало [србизам]
надимак прекар [србизам]
фејк лажирано
генетика наследознание [предлог од посетител]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru