МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗБОР
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
со со... сó мене, сó тебе, сó него
со... со мене, со тебе, со него
ст ст... ст.
[(стар стил)»]
су • некогашна француска бакарна монета од 5 сантима
[«(фр. sou)]
ти ти;...тебе, тебе ти, ти (дадов); тебе, тебе те, те (видов); Ти; Тебе, Тебе Ти, Ти; Тебе, Тебе Те, Те
[(од почит)»]
то • мера за жито и течност во Јапонија
[«(јап.)]|[(18, 039л.)»]
ум ум... умови и умишта
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru