МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
киниса [наречје] тргна, се придвижи
гнадеб потпирен столб во придружен селски објект за чување сено
салкурница голем сад во кој се собира комиње при печење ракија
збоктиса здосади
циција скржавец
чупа девојка [наречје: пелагониско]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru