МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗБОР
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
обавезно задолжително [србизам]
фејк лажирано
надимак прекар [србизам]
упаљач запалка [србизам]
дизалица подигало [србизам]
неидентификуван неутврден
неопределен
издвоен
изедначен
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru