МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
ифрит [наречје: охридско] лут
фтирил [наречје] се загледал
ести [наречје] сум, си, е
фтаса [наречје] стигна
тупуресам [наречје] турнам
удрам
тупуресах [наречје] паднав
се удрив
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru