МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
ветво излитено, старо
суројца цврст исушен стап
вомјази се изобличи во ликот
прамен Најчесто се однесува за збир влакна од коса или збир нешта од линиски облик кои се издвојуваат од целината.
вомјаз отслик, лик, одраз
ќос безвлакнест
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru