МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
литература книжевност
штаб стожер [предлог од посетител]
новитет новина
револт побуна
шпорет штедник [предлог од посетител] од герм. Sparherd - така би се превело, така е прилагодено и на хрватски
емајл глеѓ [предлог од посетител]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru