МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗБОР
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
ам • дел од коњска опрема за впрегање на коњот во кола
[«(тур ham)]
ан ан... анови • гостилница комбинирана со ноќевалиште
[«(тур han)]
ап ап... апови
ар ар... (за добиток), арови
ар... (мера за површина), ари
• единица за мерење површина = 100 м2
[«(лат area површина)]
ас ас... асови • во авијацијата пилот-ловец што се истакнува со својата вештина и што соборил многу авиони во воздушни битки
• единица во игрите со карти
[«(лат аѕ, assis)]|[(најчесто најсилна карта)»]
• првак во спортот
• староримска ситна пара и единица за тежина
• во тенисот поен постигнат од сервис
ат ат... атови • коњ, обично пастув од благородна раса
[«(тур at)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru