МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
надимак прекар [србизам]
фејк лажирано
генетика наследознание [предлог од посетител]
провајдер опслужувач
обезбедител
обезбедувач
доставувач
контакти дописи
познанства
познаници
врски
аспект гледиште
одраз
страна
поглед
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru