МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
двизак [наречје тетовско] двегодишен овен
отуд [наречје] од таму
јанаја [наречје] јавнаа, се качија
скркљини [наречје] кривини
галиба [наречје тетовско] божем
недотуе [наречје тетовско] недотука, нетокму
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru