МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
нунко кум
глуво доба Длабоко во ноќта.
трешти Трешти да бега. Удри да бега.
Пусулче Писменце. Ливче со кратка пишувана порака.
зимбил Плетена торба од определен вид на трева.
дунстер Човек кој нема појма од определена тема. Незналица.
пис лутина
пислак Гнасен човек.
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7

zoofirma.ru