МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
тастатура стисница [предлог од посетител]
џојстик игровод [предлог од посетител]
паралелно напоредно
паралела напоредник
меридијан пладневник [предлог од посетител]
тараба плот [предлог од посетител] турцизам
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru