МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗБОР
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
да да... Да Винчи; Леонáрдо да Винчи
да... Да Винчи; Леонардо да Винчи
дг дг...
[(дециграм)»]
де де... Де Гол, Шарл де Гол; Де Сосир, Фердинáнд де Сосир
де... Де Гол, Шарл де Гол; Де Сосир, Фердинанд де Сосир
дл дл...
[(децилитар)»]
дм дм...
[(дециметар)»]
др др....
[(другар)»]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru