МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
исаан [наречје] суши
к`шај [наречје: преспанско] залак
чопче [наречје] куре
ѕрнѕалија [наречје] кајсија
салам [турцизам] токму, здрав
кркање [наречје] јадење
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru