Влезен образец

Образец за внесување во Македонскиот Правоговорник.

Правоговорник
  • id

Го поздравуваме учеството во збогатување на Македонскиот Правоговорник.

* Новододадените зборови се сместени на последната страница.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГОВ©РНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗбор
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
чу • мера за површина
[(99, 573 ари)»]
• јапонска мера за должина
[«(јап.)]|[(109,310 м)»]
ја ја... в. таа
ќе ќе... -конструкција
ќе... ќе дојде и сл.
'рт 'рт... 'ртови
ATM • услужна програма за креирање на векторски фонтови за програми што работат во околина на виндоус и на макинтош
[«(анг ATM, скр од Adobe type manager), (комп.)]
Map • во германската митологија: лош дух што ги измачува луѓето во сон; мора
[«(мит.)]
• во хиндуската митологија: бог на смртта, непријател на Буда
[«(мит.)]
TCP • програма проектирана да може да остане во РАМ-меморијата за сето време, така што може да се стартува со притискање на одреден тастер дури и кога во работната меморија се наоѓа друга апликација
[«(анг. TSR, скр. од terminate-and-stay resident резидентна програма), (комп.)]
Top • во едската митологија: син на Один и Јерда (Земјата), вооружен со чекан со кој ја оплодува земјата, победник во борбата со џиновите итн.
[(кај старите Германци Донар)»]
• во нордиската митологија: бог на громот, особено почитуван во Норвегија
[«(норд. Thor), (мит.)]
XML • шема
[«IT terms gov. RM, (abb.)]|[(XML schema)»]
ece • како именка: битие, постоење
• постои
[«(лат. esse)]
job • според Библијата: богат праведник што ги поднесува набожно и стрпливо cnfö неволи и несреќи со кои го искушава Бог
• јов фиг. стрплив страдалник
ЈЦЛ • ->ЏКЛ
[«(анг. JCL), (види)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9
Toggle hidden 10
Toggle hidden 11

zoofirma.ru