Влезен образец

Образец за внесување во Македонскиот Правоговорник.

Правоговорник
  • id

Го поздравуваме учеството во збогатување на Македонскиот Правоговорник.

* Новододадените зборови се сместени на последната страница.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗБОР
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
чу • мера за површина
[(99, 573 ари)»]
• јапонска мера за должина
[«(јап.)]|[(109,310 м)»]
ја ја... в. таа
ќе ќе... -конструкција
ќе... ќе дојде и сл.
'рт 'рт... 'ртови
ATM • услужна програма за креирање на векторски фонтови за програми што работат во околина на виндоус и на макинтош
[«(анг ATM, скр од Adobe type manager), (комп.)]
Map • во германската митологија: лош дух што ги измачува луѓето во сон; мора
[«(мит.)]
• во хиндуската митологија: бог на смртта, непријател на Буда
[«(мит.)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru