Влезен образец

Образец за внесување во Македонскиот Правоговорник.

Правоговорник
  • id

Го поздравуваме учеството во збогатување на Македонскиот Правоговорник.

* Новододадените зборови се сместени на последната страница.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штукне штукне... штукнат; штукни, штукнете; штукнав, штукнаа; штукнал; штукнат; (ќе) штукнев, (ќе) штукнеа; (ќе) штукнел
штукнува штукнува... штукнуваат
штур штур... штуриот
штурец штурец... штурци
штурм унд дранг • 'бура и пробив', период на превирање во книжевноста што се залага за уривање на се што е старо и изживеано
[«(гер. Sturm und Drang)]|[(по истоименото книжевно движење во Германија во втората половина на 18. век)»]
штурм штурм...
[(во војската)»]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru