Влезен образец

Образец за внесување во Македонскиот Правоговорник.

Правоговорник
  • id

Го поздравуваме учеството во збогатување на Македонскиот Правоговорник.

* Новододадените зборови се сместени на последната страница.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
синоним истозначник [предлог од посетител]
автопат брзопат [предлог од посетител]
претендент намерник [предлог од посетител] Не би можело да биде „протежист,“ бидејќи воопшто не пдоразбира протежирање од нечија страна.
нуклеарна јадрена [предлог од посетител]
лубрикант подмачкувач
информатика сметаштво [предлог од посетител]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru